כותרת תעודות ואישורים

תעודות ואישורים אודות תהליכי היצור של ליקוריץ פלוס ואסאי מקס

man122020
רשיון יצרן משרד הבריאות
gmp122020
אישור תנאי יצור נאותים GMP
תעודת כשרות תש
תעודת כשרות מהדרין
אישור FDA
אישור FDA
אישור מערכת ניהול איכות
אישור מערכת ניהול איכות
מערכת ניהול בטיחות המזון
מערכת ניהול בטיחות המזון
אישור מכירת חמץ
אישור על צמחונות/טבעונות