כותרת תעודות ואישורים

תעודות ואישורים אודות תהליכי היצור של ליקוריץ פלוס ואסאי מקס

רישיון יצרן
רשיון יצרן משרד הבריאות
ליקוריץ פלוס - אישור תנאי יצור נאותים GMP
אישור תנאי יצור נאותים GMP
ליקוריץ פלוס - תעודת כשרות
תעודת כשרות מהדרין
ליקוריץ פלוס - אישור מערכת ניהול איכות
אישור מערכת ניהול איכות
ליקוריץ פלוס - מערכת ניהול בטיחות המזון
מערכת ניהול בטיחות המזון
אישור מכירת חמץ
אישור מכירת חמץ