תעודות ואישורים אודות תהליכי היצור של ליקוריץ פלוס ואסאי מקס

ליקוריץ פלוס - רשיון יצרן משרד הבריאות
רשיון יצרן משרד הבריאות
ליקוריץ פלוס - אישור תנאי יצור נאותים GMP
אישור תנאי יצור נאותים GMP
ליקוריץ פלוס - תעודת כשרות
תעודת כשרות מהדרין
ליקוריץ פלוס - אישור מערכת ניהול איכות
אישור מערכת ניהול איכות
ליקוריץ פלוס - מערכת ניהול בטיחות המזון
מערכת ניהול בטיחות המזון
ליקוריץ פלוס - אישור מכירת חמץ
אישור מכירת חמץ