כותרת תעודות ואישורים

תעודות ואישורים אודות תהליכי היצור של ליקוריץ פלוס ואסאי מקס

רישיון יצרן
רשיון יצרן משרד הבריאות
ליקוריץ פלוס - אישור תנאי יצור נאותים GMP
אישור תנאי יצור נאותים GMP
תעודת כשרות תש
תעודת כשרות מהדרין
אישור FDA
אישור FDA
אישור מערכת ניהול איכות
אישור מערכת ניהול איכות
מערכת ניהול בטיחות המזון
מערכת ניהול בטיחות המזון
אישור על צמחונות/טבעונות
אישור מכירת חמץ
אישור מכירת חמץ